Böle byskola
Klass 2

Kommun: Östersunds kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Malin Lundh

Redovisade uppgifter