Rätans skola
Klass 3-4

Kommun: Bergs kommun

Verksamhet: Klass 3, Klass 4

Antal barn/elever: 13 st

Pedagogens namn: Karolina Renström

Redovisade uppgifter

"Vi har under två veckor samlat tomma mjölkkartonger. Sedan åkte vi till en återvinningsstation där vi kastade våra kartonger som vi vikt ihop enligt tips från videoklippen på Kartongmatchens hemsida. Vi passade på att kika vad man kunde återvinna i de andra containrarna. Nu har alla fått inspiration att återvinna mer."