Rätans skola
Klass 2-3

Kommun: Bergs kommun

Verksamhet: Klass 3, Klass 4

Antal barn/elever: 13 st

Pedagogens namn: Karolina Renström

Redovisade uppgifter