Mölletoftaskolan
Klass 1M

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Eva Hild

Redovisade uppgifter