Skogskällan
Klass 1C

Kommun: Huddinge kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 29 st

Pedagogens namn: Ann-Marie Pettersson

Redovisade uppgifter

"Vi har tittat på de olika filmerna på kartongmatchen och pratat om vikten av återvinning. Många barn är intresserade av havet så vi har pratat om att det finns mycket plast i haven som förstör för djurlivet. År 2050 kan det finnas mer plast i haven än fisk. "

"Vi tog med dryckeskartonger för att återvinna. Vi passade även på att ta med och återvinna andra förpackningar. Vid återvinningsstationen hittade vi en påse med lampor. Eftersom det står tydligt att man inte kan återvinna lampor där så tog vi med oss påsen och såg till att den hamnade på rätt plats. Alla barn har fyllt i läxschemat noga med hur mycket de har återvunnit under de två veckorna. "

"Eleverna blev indelade i grupper och skapade affischer tillsammans. Vi kommer att sätta upp affischerna vid ingången till skolan där många kan se dem. Många elever ville dessutom göra flera spridningskort som de delar ut till grannar, vänner och släkt. "