Gylle skola
Klass 1B

Kommun: Borlänge kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Susanna Norberg

Redovisade uppgifter