Valla skola
Klass 1B

Kommun: Katrineholms kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Tatiana Vavrincova

Redovisade uppgifter