Tegelhagens skola
Klass 1B

Kommun: Sollentuna kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 32 st

Pedagogens namn: Sandra Tysk Karlsson

Redovisade uppgifter