Auraskolan
Klass 1b

Kommun: Skellefteå kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Jennifer Sudström

Redovisade uppgifter