Hedeskolan
Klass 1 Röd

Kommun: Kungsbacka kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Cina Andersson

Redovisade uppgifter