Hedeskolan
Klass 1 Lila

Kommun: Kungsbacka kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Cina Andersson

Redovisade uppgifter