Östra Strö skola
klass 1

Kommun: Eslövs kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 9 st

Pedagogens namn: Ann-Christin Sterner

Redovisade uppgifter

"Efter att eleverna fyllt i sina återvinningsprotokoll hemma samtalade vi om vikten av att återvinna och eleverna designade sina egna mjölkpaket. De var bra på att komma på fina argument för att återvinna."

"Vi gick igenom introduktion och quiz tillsammans. Sedan skickade vi hem återvinningsprotokollen i två veckor. Alla elever deltog med stort engagemang. I samband med match två tränade vi även på att platta till kartongförpackningar och slänga i rätt fack vid skolans återvinningsstation."

"Eleverna gjorde egna spridningskort som de spred på olika sätt- till familj och släkt, till föräldrars jobb och till lokalerna där de har sina fritidsaktiviteter."