Frändeskolan
Klass 1

Kommun: Vänersborgs kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 33 st

Pedagogens namn: Martina Nilsson

Redovisade uppgifter

"Vi har varit på återvinningsstationen som ligger nära skolan och återvunnit kartonger som eleverna hade med hemifrån."