Knåda Skola
Klass 1

Kommun: Ovanåkers kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Hannah Jernberg

Redovisade uppgifter