Sövestad skola
Klass 1

Kommun: Ystads kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Anna Salmi

Redovisade uppgifter

"Eleverna fick i par rita vars en mjölkpaketsida. Vi gick igenom tipsen ni gett och sedan fick de spåna, skriva och rita själva. Sist så röstade vi om vilka de ville registrera i tävlingen. "