Hällbyskolan
klass 1

Kommun: Västerås stad

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Sheler Hashimi

Redovisade uppgifter