Bo Skola
Klass 1

Kommun: Lidingö stad

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 47 st

Pedagogens namn: Adam Vennersten

Redovisade uppgifter