Iqraskolan
Klass 1

Kommun: Västerås stad

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 30 st

Pedagogens namn: Maarit Korhonen

Redovisade uppgifter