Backa friskola (Nyed Friskola Ekonomisk Förening)
Klass 1-2

Kommun: Karlstads kommun

Verksamhet: Klass 1, Klass 2

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Hanna Tietze

Redovisade uppgifter