Skepptuna Skola
Klass 1-2

Kommun: Sigtuna kommun

Verksamhet: Klass 1, Klass 2

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Sophie Berg

Redovisade uppgifter