Landeryds skola
Klass 1-2

Kommun: Hylte kommun

Verksamhet: Klass 1, Klass 2

Antal barn/elever: 29 st

Pedagogens namn: Iris Witte

Redovisade uppgifter

"Vi har besökt återvinningsstationen i Landeryd. Vi promenerade dit och tog med oss några dryckeskartonger. Alla i klassen tog även med sig två saker av olika material för att återvinna på plats. Det blev bra diskussioner om vad som ska gå i vilken behållare. Vi har under två veckor hållit koll hemma på hur vi återvinner och tagit med oss protokollen till skolan igen där vår lärare har sammanställt resultatet. Vi är mycket stolta över resultatet och har meddelat föräldrarna via veckobrevet."