Bäckens förskola
Kaveldunet

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Helena Johansson

Redovisade uppgifter