Katthults förskola
Katthult Grön

Kommun: Vallentuna kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Jenny Karlsson

Redovisade uppgifter