Kattarps skola
Kattarps förskoleklass

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Helene Johansson

Redovisade uppgifter

"Vi har plattat till olika dryckesförpackningar och lämnat de på återvinningen i skolans ”soprum” där vi har kärl för återvinning.. Vi har också räknat de dryckesförpackningar vi förbrukat hemma, under två veckor, vecka 40 och 41, 306 st blev det och 300 av dessa har vi återvunnit, hela 98%! F-klassen i KATTARP"