Kattarps skola
Kattarps förskoleklass

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Helene Johansson

Redovisade uppgifter