Kastanjegårdens förskola
Kastanjegården

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 62 st

Pedagogens namn: Linda Culum

Redovisade uppgifter