Satellitens förskola
Karlavagnen

Kommun: Örebro kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Angelica Pettersson

Redovisade uppgifter