Satellitens förskola
Karlavagnen

Kommun: Örebro kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Angelica Pettersson

Redovisade uppgifter

"Vi har samlat in tetra Pak på förskolan och hemma om man ville vi satte upp postern på väggen när en var i fylld så att vi kunde se hur det växte fram på väggen. Där satte vi även upp hur vi röstade. När vi hade fyllt upp med kartonger så tog vi bort korken plattade till dem och så gick vi till vår återvinningsstation här på förskolan och letade reda på var vi skulle kasta dem. "