Skolan på Ön
Kaptenen

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Klass 1, Klass 2

Antal barn/elever: 50 st

Pedagogens namn: Johanna Ekdahl

Redovisade uppgifter

"Hela gruppen har tittat på film om vikten av återvinning och efteråt pratade vi om vad vi sett. Vi pratade om reklam och hur reklam kan påverka. Barnen fick sedan skapa sina egna reklamkampanjer. Av alla kampanjer vi fick in har vi lottat fram tre stycken. "

"Under terminen har barnen på Kaptenen engagerat sig i återvinning, både hemma och på skolan. De har återvunnit hemma och på skolan har de hjälpt till med att tömma våra återvinningskärl som finns i klassrummen och de har gjort nya skyltar till den stora återvinningsstationen som finns på skolgården. Vi har tillsammans tittat på vart allt vårt avfall ska slängas och vi har diskuterat vikten av återvinning."

"Tillsammans tittade vi på introfilmen till match 3. Eleverna valde att sprida budskapet om vikten av återvinning genom att göra collage. Collagen är gjorda av återvunnet material. Collagen satte vi upp på tre olika offentliga ställen i vårt närområde. På så sätt sprider vi budskapet till många men tänker samtidigt på miljön."