Skolan på Ön
Kaptenen

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Klass 1, Klass 2

Antal barn/elever: 51 st

Pedagogens namn: Johanna Ekdahl

Redovisade uppgifter