Vetterslunds förskola
Kaprifolen

Kommun: Västerås stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Susanne Lundmark Högberg

Redovisade uppgifter

"Vi har pratat mycket med barnen om varför man ska återvinna. På våran avdelning har vi också lådor för olika återvinning t ex papper, metall, textil, batterier. På lådorna har vi också olika figurer med namn. Barnen har fått i uppgift att tillsammans sorterat i dessa lådor. De har också fått beskriva på ”mjölk mallen” varför man ska återvinna."

"Vi har tillsammans med barnen sorterar på förskolan och besökt en större återvinningsstation. Barnen har också fått ta hem en hemuppgift där de ska besöka närmaste återvinningsstation med en vuxen för att sedan klistra ett klistermärke för varje återvunnen dryckeskartong. "