Vetterslunds förskola
Kaprifolen

Kommun: Västerås stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Susanne Lundmark Högberg

Redovisade uppgifter