Stenbockskolan
Kaprifol

Kommun: Boxholms kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Annmarie Vallinpalmqvist

Redovisade uppgifter

"Vi har skapat hus av mjölkkartonger"