Kämpingestugans Förskola
Kämpingestugans Förskola

Kommun: Vellinge kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 40 st

Pedagogens namn: Katarina Nilsson

Redovisade uppgifter