Sagans förskola
Kajan

Kommun: Älvkarleby kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Micaela Liljeby

Redovisade uppgifter