Hagas förskola
Juvelen

Kommun: Dals-Eds kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Emma Jansson

Redovisade uppgifter