Grenadjärskolans förskola
Juvelen

Kommun: Örebro kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 14 st

Pedagogens namn: Sara Salimi

Redovisade uppgifter