Sandviksskolans förskola
Junibacken

Kommun: Järfälla kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Elin Aldin-Lundgren

Redovisade uppgifter