Gersnäs förskola
Junibacken, Gläntan,Ängen

Kommun: Katrineholms kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 50 st

Pedagogens namn: AnnSofi Pettersson

Redovisade uppgifter