Frejgårdens förskola
Junibacken

Kommun: Vara kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Mirja Lennerskog

Redovisade uppgifter