Jordbodalens förskola
Jordbodalens förskola

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 47 st

Pedagogens namn: Josefin Lillsjö

Redovisade uppgifter