Hamnens förskola
Jollen

Kommun: Sundbybergs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 14 st

Pedagogens namn: Ida Svensson

Redovisade uppgifter