Söderslättsgymnasiet Individuella programmet särskolan
IVS A och B

Kommun: Trelleborgs kommun

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 9 st

Pedagogens namn: Eva Dahl

Redovisade uppgifter

"Eleverna i särskolan i Trelleborg har ritat, målat, skrivet med ett program som heter Widget symwriter. I detta program kan man göra många saker som, schema, arbetsblad, bildkort, skriva i dokument m.m. Det går också att lägga till en tjänst som gör att man får upp teckenbilder. När eleverna skrivet på datorn till den mjölkkartong (som är till vänster) står det först \"hjälp\", stavar man fel kommer det ingen bild upp, då vet eleven att de stavat fel... / Eleverna i gymnasiesärskolan Trelleborg klass A och B "