Söderslättsgymnasiet Individuella programmet särskolan
IVS A och B

Kommun: Trelleborgs kommun

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 9 st

Pedagogens namn: Eva Dahl

Redovisade uppgifter