Kårsta förskola
Igelkotten

Kommun: Vallentuna kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Maria Jaktlund

Redovisade uppgifter