Iduns förskola
Iduns förskola

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 72 st

Pedagogens namn: Charlotte, Krisitan Folklund, Rantoft

Redovisade uppgifter