Limabacka förskola
Idet

Kommun: Varbergs kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 13 st

Pedagogens namn: Tina Larsson

Redovisade uppgifter

"Vi har pratat om vad och varför man återvinner. Barnen har varit väldigt engagerade. Vi samlar vårt återvinningsmaterial på förskolan och sedan hjälps barn och vuxna åt att bära till soprummet och lägga i rätt kärl."