Nydala Förskola
Ida huset Emilhuset

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 138 st

Pedagogens namn: selma kader

Redovisade uppgifter