Oxledsskolan
I Ur och Skur Fritidshemmet Lönnen

Kommun: Partille kommun

Verksamhet: Klass 1, Klass 2

Antal barn/elever: 51 st

Pedagogens namn: Liselott Johansson

Redovisade uppgifter

"I grupper har eleverna fått komma på kampanjer för att få fler att återvinna pappersförpackningar. De har sedan skrivit, målat, ritat ner sina förslag i mallen för en mjölkförpackning. Det blev totalt 9 olika kampanjer varav de tre på bilden blev lottade att representera I Ur och Skur Fritidshemmet Lönnen i Kartongmatchen."

"Vi visade eleverna hur tex mjölkkartonger kan vikas för att ta liten plats vid återvinning. Eleverna lärde sedan varandra och gav varandra kurser i förpackningsvikning. Ett bra samarbete uppstod och många stolta elever. Bilden vi valt att ladda upp är då den vikta mjölkkartongen landat inne i återvinningskärlet. Kartongen säger: Hejdå! alla toppenelever på Lönnen, nu åker jag till Fliseby. Vi ses i mitt nästa liv. "