Oxledsskolan
I Ur och Skur Fritidshemmet Lönnen

Kommun: Partille kommun

Verksamhet: Klass 1, Klass 2

Antal barn/elever: 52 st

Pedagogens namn: Liselott Johansson

Redovisade uppgifter