I Ur och Skur Ellas Små Gryn
I Ur och Skur Ellas Små Gryn

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 5 st

Pedagogens namn: Ella Lemberg

Redovisade uppgifter