I Ur och Skur Dalsbyn
I Ur Och Skur Dalsbyn

Kommun: Säters kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Åsa Carlsson

Redovisade uppgifter