I ur och skur Blåsippsbacken
I ur och skur Blåsippsbacken

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 6 st

Pedagogens namn: Bonnie Lillehammer

Redovisade uppgifter