Logårdens förskola
Hyddan/Grodan

Kommun: Östhammars kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 13 st

Pedagogens namn: Eva Norén

Redovisade uppgifter