Orions förskola
Hunden

Kommun: Järfälla kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 10 st

Pedagogens namn: Emelie Jämtfjäll

Redovisade uppgifter

"Vi har sorterat kartonger och varit nere vid återvinningsstationen och slängt dem. Vi har diskuterat varför vi ska slänga kartongerna med de äldsta barnen på björnen och hunden."