haga förskola
Humlans avdelning

Kommun: Vallentuna kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Jenni Tikas

Redovisade uppgifter