Eriksbo Östergärde 3
humlan/fjärilen

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 30 st

Pedagogens namn: Nela Vidackovic

Redovisade uppgifter