Tidräkningsgatan Förskola
Humlan

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Athanasia Tseniklis

Redovisade uppgifter