Övre Hallegatans förskola
Humanitas

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Roza Enayatie

Redovisade uppgifter