Kärvens Förskola
Hoppet

Kommun: Östersunds kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Karin Jonsson

Redovisade uppgifter