Holmenstyr förskola
Holmenstyr

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Emilia Borghede

Redovisade uppgifter